Like a Tree

En performance for 4 musikere, dans, video og lys

Som træets vækst
det organiske
i en dansers bevægelse
et billeds forvandling
et melodisk forløb
i lyset, dets skift i farve, intensitet


Like a Tree er et samarbejde mellem 4 kunstarter: musik, video/foto, dans og lysscenografi.
Projektet vil berette om dét at udtrykke sig i organiske former – som det f.eks. opleves i et træ’s vækst.
Musikken har sat sig for at indfange melodiske motiver og lade dem lytte til deres hver især’s eget potentiale, udfolde nye og uprøvede former skabt af den enkelte melodi’s iboende perspektiv.
Foto/video montagen opsøger i et visuelt udtryk organiske former, både i træets vækst og struktur, men også f.eks. i kroppens, i en dansers bevægelser.
Samme danser ‘træder (lejlighedsvist) ud af billedet’ og danser live i en fortsættelse af ideen om ‘organiske bevægelser’.
Og lyssætningen tilføjer sit eget perspektiv.
Musikken udføres af 4 musikere i samspil med elektronisk musik.
Og de individuelle udfoldelser koordinerer sig i et farverigt hele, et forløb på ca. 35 minutter.

Like a Tree falder i 7 dele, der i sig selv skildrer et dagsforløb (eller et livs- ?) bl.a. illustreret i disse titler:
1. Engelenes optog i natten
2. Tidlig morgen
3. Og morgenfruer
4. Middagshøjde
5. Og udsyn
6. Ritual
7. Jakobs stige

Forestillingen foregår med videoprojektion i stor størrelse på væg. Foran projektvæggen sidder/står musikerne på begge sider af videobilledet med sceneplads for danseren på gulvet foran billedet. Lyssætningen følger danseren. Musikerne har desuden en elektronisk medspiller i en enkel, diskret computergenereret musik.

Om Musikken

Hver sats er bygget op af en melodi, der gentages i varierede vers (strofer).
Satserne er disponeret med stor individuel frihed for det enkelte instrument, på en sådan måde, at man i ethvert øjeblik kan udnævne ethvert instrument som ‘det vigtigste’ – ingen spiller ‘2. violin eller 2. stemme’ i forhold til andre, enhver stemme er udformet som et færdigt hele.
De enkelte melodier er sat an ud fra små motiver, 3-4-5 toner, der gennem intens lytten har udfoldet sig i et længere forløb ud fra egne iboende perspektiver … ofte langt fra gængse A-B-A former eller andet traditionelt gods, og snarere i mere fabulerende, skæve, overraskende fortsættelser … frie, naturlige …!
De 7 melodier og deres udforming er lagt i hænderne på violinisten, accordeonisten og guitaristen, mens slagtøjet har sin helt egen rolle, som et pulsskabende element, der svinger ind og ud af saten som et ‘pendul’.

Like a Tree havde en første opførelse i 2010 i mindre form og med re-premiere i den beskrevne større form i 2011.

F.v. Janne Højen, Eva Østergaard, Niels Bjerre og Torsten Folke Pedersen

De medvirkende er:
Niels Bjerre, violin
Eva Østergaard, guitar
Janne Højen Andersen, accordeon
Torsten Folke Pedersen, slagtøj
Rikke Steen Mapstone, koreografi og dans
Morten Lykke, video/foto
Franco Coluzzi, lysdesign
Niels Chr. Rasmussen, musik og musikalsk ledelse

 

Der er lukket for kommentarer.